Image module
Image module
УЕБ ДИЗАЙН
Image module
КОПИРАЙТИНГ
Image module
ПОДДРЪЖКА И SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ
ЩО Е УЕБСАЙТ?

Според нас уебсайтът представлява абстрактен модел на фирма, човек или услуга.

С други думи това е информационен продукт, направен с информационни технологии, като HTML, CSS, CMS, PHP, MVC, Javascript, webservers и др.

При реализацията на самия уебсайт, трябва да се изясни идеята или първичната цел, отговаряща на въпросите:

ЗА КАКВО СЕ ПРАВИ САЙТА?

 • за информация на предмета на дейност на фирмата, за новини, блогове
 • за продажба на физически продукти е нужен електронен магазин.
 • за продажба на информационни продукти, като онлайн-курсове, софтуер и др.
Image module
Image module

Повечето фирми използват първата идея, която представлява просто едно изнасяне на разширена визитка в електронен вариант.

Това е добре, но според нас не е ефективно.

КОИ ФУНКЦИИ НА ФИРМЕНИЯ САЙТ СА ЕФЕКТИВНИ?

 • сайтът трябва да прави връзка между фирмата и потенциалните клиенти активна. Задължително е използването интернет и имейл-маркетинг, който позволява да се установи пълноценна връзка с клиентите.
 • добър копирайтинг, т.е. текстовете вътре в сайта да са лесно четими и увличащи. Вниманието да се насочи към клиента, към ползите за него и кои негови проблеми могат да се решат.
 • привлекателен дизайн – идеята трябва да се облече в „дрехи” или форма, която клиента ще хареса визуално. Той трябва да се забавлява, разглеждайки Вашия сайт.

Третият по ред, но не и по важност въпрос е:

ЗА КОГО СЕ ПРАВИ САЙТА?

За коя аудитория, като: възраст, пол, интереси, локация. Идеалният клиент трябва да усети, че Вашия сайт е направен за него. Той ще постигне това усещане, ако се използват всички мултимедийни възможности на новите технологии:

 • текстът да е насочен към потребителя и да използва целеви ключови думи
 • да се използват авторски висококачествени изображения
 • прекрасно е да се използват видео-клипове и анимация - те ще накарат потребителя да прекара повече време във Вашия сайт, ще го ангажират и той ще е по-склонен да си остави информацията
 • вмъкването на музикален фон ще добави допълнителна емоция у потребителя

Към тези препоръки ние бихме добавили и:

 • използване на 3D елементи за рекламни и продуктови цели. 3D технологията толкова масово е навлязла в наши дни, че според нас е недостатък нейното игнориране. С малко ресурси тя създава един цял виртуален свят с много голям потенциал
 • добавяне на интерактивност, което в момента изисква много усилия, но технологиите се движат в тази посока, включвайки и изкуствения интелект
Image module
Работата по един сайт не приключва с неговото създаване. Той трябва ефективно да се поддържа и развива, да се увеличава трафика към него чрез SEO-оптимизация, реклама и интернет-маркетинг.