Image module
Ние сме млада компания,
която реализира новаторски идеи в полза на хората и бизнеса.

В момента на земята тече масова трансформация.
Всичко се променя за по-добро, чрез новите технологии хората се освобождават от рутинните и тежки физически дейности.
Всичко се дигитализира и света става едно голямо село, в което всеки може да се свърже с другия без значение на географската отдалеченост.

В новата ера най-ценни ще са идеите и информацията.
От тях започва всичко останало.

Затова НАШАТА МИСИЯ е:

Image module
Image module
Image module

Започваме с ИДЕЯТА, Вдъхновението и Целта

– те съществуват в идейния нематериален свят

Идеята е нещо вечно, което предхожда материята

– Платон

Image module

Минаваме през МИСЪЛТА.

Мисленето дава възможност за създаване на бизнес-модели на компании, съобразно идеята или набелязаните цели.

Интуитивният ум е свещен дар, а рационалният ум е верен слуга. Ние създадохме общество, което почита слугата, а забравя за свещения дар. 

– Алберт Айнщайн

Image module
Image module
Image module

И стигаме до ТЕХНОЛОГИЯТА

Технологията включва последователността на операциите и процедурите. Има 2 типа технологии:

1) материалната технология създава материален продукт

2) информационните технологии създават информационен продукт.

Например компютърните 3D програми създават информационен продукт, а 3D-принтерите – материален продукт.

Първо се създава информационния продукт, а след това – материалния.

Предимството на технологията е основано на това – тя така да се приложи, че дори да не я забелязваме, защото тя става част от всекидневния живот

– Бил Гейтс